Danh sách văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành Thao tác
1 103/KH-UBND- 30/01/2024 KE HOACH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2024 UBND xã Tịnh Thới
2 06/QĐ-UBND 04/01/2024 Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân xã Tịnh Thới UBND xã Tịnh Thới
3 1023 26/09/2023 Kế hoạch xét gia đình văn hóa năm 2023 UBND xã Tịnh Thới
4 977/KH-UBND 15/09/2023 Kế hoạch tổ chức Lễ giỗ Chánh Lãnh binh Nguyễn Hương lần thứ 147 UBND xã Tịnh Thới
5 923/TB-UBND 30/08/2023 Về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 và treo cờ Tổ quốc UBND xã Tịnh Thới
6 907/KH-UBND 28/08/2023 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023) UBND xã Tịnh Thới
7 86a/QĐ-UBND 23/06/2023 Ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở xã Tịnh Thới UBND xã Tịnh Thới
8 86a/QĐ-UBND 23/06/2023 Ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở xã Tịnh Thới UBND xã Tịnh Thới
9 667/KH-UBND 15/06/2023 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2023) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 UBND xã Tịnh Thới
10 626/KH-UBND 07/06/2023 Kế hoạch chuyển đổi số Nông nghiệp UBND xã Tịnh Thới
11 450/TB-UBND 27/04/2023 Thông báo nghỉ lễ và treo cờ UBND xã Tịnh Thới
12 TB-UBND 10/12/2022 THÔNG BÁO CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 3-2022 UBND xã Tịnh Thới
13 81/KH-UBND 06/09/2022 Tổ chức lễ giỗ Chánh lãnh binh Nguyễn Hương lần thứ 146 UBND xã Tịnh Thới
14 80 /KH-UBND 25/08/2022 Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2022 UBND xã Tịnh Thới
15 149/KH-UBND 16/11/2021 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2021 UBND xã Tịnh Thới
16 số 95/KH-UBND 06/09/2021 Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 UBND xã Tịnh Thới
17 68/KH-UBND 04/09/2021 Tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã Tịnh Thới lần thứ VI năm 2021 UBND xã Tịnh Thới
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
©2023
Trưởng Ban biên tập:
Chức vụ:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Tổ 2, ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3 885 287
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1892646