HĐND XÃ TỊNH THỚI KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BA

20:20:09 23/10/2023TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
©2023
Trưởng Ban biên tập:
Chức vụ:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 69, Tổ 2, ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3 885 287
THỐNG KÊ TRUY CẬP
1892522