Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký khai sinh

Ngày đăng 09-06-2022
* Giấy tờ phải xuất trình: - Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh; - Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn (trong giai đoạn Cơ sở
Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng 09-06-2022
Danh mục thủ tục hành chính cấp xã: tải về Danh mụcthủ tục hành chính cấp huyện: tải về Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh: tải về Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ: tải về Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp: tải về
Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Ngày đăng 24-05-2022
Bộ thủ tục hành chính: 1)Mẫu số 01A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14. Thư viện được thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Mục tiêu, đối tượng phục vụ xác định; b) Tài nguyên thông tin phù hợp với chức
Lĩnh vực tôn giáo

Lĩnh vực tôn giáo

Ngày đăng 19-11-2021
STT Nội dung Tải về LĨNH VỰC TÔN GIÁO 1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tải về 2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tải về 3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tải về 4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một phường Tải về 5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một phường Tải về 6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tải