Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng

Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng

Ngày đăng 03-06-2023
Sáng nay ngày 03/6, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, BND ấp cùng vơi ngươi dân ấp Tịnh Long thực hiện "Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng": tham gia vệ sinh môi trường, trồng thêm cây kiểng lá trên tuyến đường tổ 6,7 của ấp