Mô hình

Mô hình "Ngày thứ 4 không viết, không hẹn, tiếp nhận, giải quyết tại chỗ, trả kết quả tại nhà đối với thủ tục hành chính" và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và tài khoản dịch vụ công trực tuyến".

Ngày đăng 26-05-2023
UBND xã Tịnh Thới thực hiện mô hình "Ngày thứ 4 không viết, không hẹn, tiếp nhận, giải quyết tại chỗ, trả kết quả tại nhà đối với thủ tục hành chính" và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và tài khoản dịch vụ công trực tuyến". Từ ngày 23/5/2023 UBND xã Tịnh Thới thực hiện mô hình "Ngày thứ 4 không viết, không hẹn, tiếp nhận, giải quyết tại chỗ, trả kết quả tại nhà đối với thủ tục hành chính" và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện
Công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo cho người dân

Công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo cho người dân

Ngày đăng 26-05-2023
Vừa qua UBND xã Tịnh Thới đã công khai số điện thoạiđường dây nóng của lãnh đạo để giải quyết những vướn mắt, khiếu nại của người dân trong tất cả các lĩnh vực giải quyết TTHC. Việc áp dụngcùng một lúc giải quyết TTHCvà hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền với người dân, từ đó có thể nắm được yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến TTHC và giải quyết TTHC; vừa tạo điều kiện để
Bài tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Bài tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng 26-05-2023
Ngày 05/5/2023 UBND xã Tịnh Thới ban hành kế hoạch số 474/KH-UBND về việc Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch về công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến kết hợp vận động, hỗ trợ, hướng dẫn để biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong gửi, nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, cụ thể những nội dung sau: Người dân đến